Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

"Setkání"

 

Již několik let nám pomáhají k prohlubování přátelské atmosféry ve škole naše
 „ Setkání“. Věnujeme jim vždy alespoň jeden den v měsíci.
 
Všichni žáci se sejdou v jedné třídě nebo na jiném určeném místě. Vyučující pro ně připraví téma a žáci jej musí zpracovat. Převažuje skupinová práce, skupiny jsou vytvořeny tak, aby byl v každé z nich žák z každého ročníku. Skupina si určí vedoucího, který práci koordinuje a za skupinu odpovídá. Žáci si musí pomáhat, starší respektuje svého mladšího spolužáka.
 
Dochází nejen k naplňování všech klíčových kompetencí, ale žáci jsou vedeni k hodnocení a sebehodnocení.
Z výsledných prací mají většinou všichni radost a jsou spokojeni.