Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

ROZHODNUTÍ -zápis 2017/2018


ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

Základní škola Dobříč, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

 

v Základní škole Dobříč, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace,
od školního roku 2017/2018

u dětí s těmito evidenčními čísly: 01/2017, 02/2017, 04/2017, 05/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017

 

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy Dobříč  ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje.

 

 

 

Datum zveřejnění rozhodnutí 18. 4. 2017              Mgr. Anna Dyková, ředitelka školy

 

 


18. 4. 2017 Zobrazit méně

Stránka