Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápis dětí do 1.ročníku


Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 se koná v pondělí 3. dubna 2017
v budově školy od 15:00 do 18:00.
Zapisují se děti, které do 31. 8. 2017 dovrší 6.rok věku.
 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do června příslušného
šk. roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto šk. roce, ale podmínkou přijetí dítěte je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
a u dětí narozených od ledna do konce června ještě doporučující vyjádření odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.


15. 3. 2017 Zobrazit méně

Stránka